Schizophrenia portfolio

Schizophrenia 2

Title: Diamanti Creolie (Creole diamond)
Year of creation: 2003
Size: 85 x 120 cm

Back to portfolio

28-11-06