Schizophrenia portfolio

Schizophrenia 4

Title: Awa ta pasa harinja (Enough is enough)
Year of creation: 2004
Size: 120 x 155cm

Back to portfolio

28-11-06