Schizophrenia portfolio

Schizophrenia 6

Title: Pega (Stuck)
Year of creation: 2004
Size: 120 x 140 cm

Back to portfolio

28-11-06